Εγκύκλιοι και Μηνύματα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Πλάτωνος

* 24-04-2022 Ποιμαντορική Εγκύκλιος Ἐπί τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου

* 20-12-2021  Μήνυμα επί τῷ Νέω Έτει 2022

* 2-12-2021 Ποιμαντορική Εγκύκλιος Επί τῇ διεξαγωγή του ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ 2021