Φήμη Μητροπολίτου Λαγκαδά

Πλάτωνος τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ θεοπροβλήτου Μητροπολιτου τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου Κεντρικῆς Μακεδονίας, ἡμῶν δὲ πατρὸς καὶ ποιμενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη.