Αρχιερατική Περιφέρεια Ασσήρου

Αρχιερατικός Επίτροπος Πρωτ. Αλέξανδρος Φίλλιος

Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης
Αλέξανδρος Φίλλιος
Μαυρίδης Χριστοφ. (Διακ.)

Τ.Κ. 572 00
Άσσηρος
Τηλ: 23940 61647
Ι.Ν. Προφήτου Ηλιού
Παρασκευάς Παύλος
Τ.Κ. 572 00
Άσσηρος
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου 
Ντίκας Γεώργιος
Τσιούνης Σπυρ.
Τ.Κ. 570 17
Ξυλόπολις
Τηλ: 23940 93244
Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Κυρκώστας Έμμαν-
Γκάγκος Βασίλειος

Τ.Κ. 572 00
Κριθέα
Τηλ: 23940 54235
Ι.Ν. Αγ.Γεωργίου 
Στεφανίδης Νικόλαος

Τ.Κ. 572 00
Εξαμἠλιον
Τηλ: 23940 22234
Ι.Ν. Προφήτου Ηλιού

Μενεξές Χρ.

Νικόπολις
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Τσοκακτσίδης Χρυσ. Τ.Κ. 570 17
Μαυροράχη
Τηλ. 2310 329804

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας