Διοίκηση

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Πλάτων

Ἰδιαίτερον Γραφεῖον:
Εἰσηγητής, Πρωτ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Ἀλέξανδρος Φίλλιος

Πρωτοσύγκελλος : Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Εὐσέβιος Σπουργίτης

Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Ἀναστάσιος Παρούτογλου

Ἀρχιδιάκονος: Ραφαήλ Κυρικλίδης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ:

1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον

Πρόεδρος: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης. 
Μέλη: α) Ἀρχιμ. Εὐσέβιος Σπουργίτης 
β) Πρωτ. Ἀναστάσιος Παρούτογλου 
γ) Ἀθανάσιος Γκιουλέκας, Δικηγόρος 
δ) Ἐλευθ. Ἰωσηφίδης, ΔΟΥ Λαγκαδᾶ 
ε) Χαράλαμπος Μούνταλος, Ἐκκλησ. Σύμβουλος 
στ) Παῦλος Νάκου, Ἐκκλησ. Σύμβουλος 
Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Γιάννης

2) Επισκοπικόν Δικαστήριον

Πρόεδρος: ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης. 
Μέλη:        Ἀρχιμ. Εὐσέβιος Σπουργίτης 
                    Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Παρούτογλου
Διοικητικόν Προσωπικόν

Γραμματέας Στυλιανός Οἰκονόμου, Φιλόλογος
Λογιστήριον Θούας Ἰωάννης
Γραφεῖον Γάμων
Ἁρχιμ. Δημήτριος Κουκουλεκίδης,
Πρωτ. π. Σεβαστιανός Χατζάκης
Ὁδηγός Ἀντώνιος Χατζηευαγγέλου
Γραφεῖον Τύπου καί Ἐνημέρωσης - Γραμματεία Ἱδρυμάτων Δαυΐδ Μάαρ

Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον Ἀρχιμ. Εὐσ. Σπουργίτης,
Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φίλλιος,
Γεώργιος Δαΐδης
Γραφεῖον Νεότητος Ἀρχιμ. Διονύσιος Νικολαΐδης,
Πρωτ. Νικόλαος Βασιλείου
Γραφείον Τύπου Δαυΐδ Μάαρ


Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι:

 Λαγκαδᾶ  Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φίλλιος
 Ἀσσήρου   Πρωτ. Κωνσταντῖνος Γουνιώτης
 Κολχικοῦ  Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Γιάννης
 Λαγυνῶν  Πρωτ. Παῦλος Καντίνας
 Λητῆς  Αρχιμ. Χριστοφόρος Μαυρίδης
 Ὄσσης  Ἀρχιμ. Ἰωάννης Ἀρσενιάδης
 Ρεντίνης  Ἀρχιμ. Παντελεήμων Καλπιτζῆς
 Σοχοῦ  Πρωτ. Χρυσάφης Τσολάκης