Ιδρυματικοί Ναοί

* Ι.Ν. Θεοφανείων, Τιμίου Προδρόμου καί Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας

* Ι.Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Μελισσοχωρίου

* Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσαυγῆς