1365 - Ἐγκύκλιον Σημείωμα Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «Ἐκκλησία καί ἐπιστήμη στόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας»

Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ

Ενημερωτικό Φυλλάδιο "ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ" , επιλέξτε εδώ