Εγκύκλιοι

Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίαις τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, 19 ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀντί ἄλλου κηρύγματος. Για να κατεβάσετε την...
Για να κατεβάσετε το Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου πατήστε εδώ: Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα Για να κατεβάσετε το Εγκύκλιο Σημείωμα πατήστε εδώ: Εγκύκλιο Σημείωμα  Ἐν...
Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατώντας εδώ:  Υπηρεσιακόν Σημείωμα Ἐν Λαγκαδᾷ  7ῃ Δεκεμβρίου 2021  Ἀρ. Πρωτ. 535 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ...
Για να κατεβάσετε την Ποιμαντορική Εγκύκλιο πατήστε εδώ:  Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ  διεξαγωγῇ τοῦ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ 2021 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ...
Για να κατεβάσετε την Εγκύκλιο πατήστε εδώ Ἡ ἀνωτέρω Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθεῖ ἐπ’ Ἐκκλησίας κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 3 Ὀκτωβρίου ἐ. ἔ. ., ὀλίγο πρό τοῦ "Δι' εὐχῶν...''.  ...
1) Για να κατεβάσετε το Διαβιβαστικό Σημείωμα πατήστε εδώ 2) Για να κατεβάσετε το Εγκύκλιο Σημείωμα πατήστε εδώ   3) Για να κατεβάσετε την Ειδική Δέηση υπέρ καταπαύσεως της λαίλαπας...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας