(Εγκύκλιον Σημείωμα) Δέησις υπέρ καταπαύσεως των πυρκαϊών

Για να κατεβάσετε το Εγκύκλιο Σημείωμα σε μορφή PDF πατήστε εδώ: Δέησις υπέρ καταπαύσεως των πυρκαϊων