Διαβίβασις της υπ' αριθ. 3013 Συνοδικής Εγκυκλίου, ως και ειδικής Δεήσεως περί αποτροπής εξαπλώσεως του κορωνοϊού

1. Πατήστε στον σύνδεσμο δίπλα για το διαβιβαστικό : ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

2. Πατήστε στον σύνδεσμο δίπλα για την ειδική Δέηση : ΔΕΗΣΗ

3. Πατήστε στον σύνδεσμο δίπλα για το Εγκύκλιο Σημείωμα : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

4. Πατήστε στον σύνδεσμο δίπλα για τις οδηγίες του Υπουργείου : ΟΔΗΓΙΕΣ