ΜΗΝΥΜΑ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ἐπί τῷ ΝΕΩι ΕΤΕΙ

Για να κατεβάσετε σε μορφή PDF το Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου πατήστε εδώ: ΜΗΝΥΜΑ ἐπί τῷ ΝΕΩι ΕΤΕΙ

Ἐν Λαγκαδᾷ τῇ 27ῃ Δεκεμβρίου 2023 
Ἀριθμ. Πρωτ.: 520

ΜΗΝΥΜΑ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ἐπί τῷ ΝΕΩι ΕΤΕΙ 

πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης«μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθώς καί τά λοιπά ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοός αὐτῶν, ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ, 
ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ διά τήν ἄγνοιαν τήν οὖσαν ἐν αὐτοῖς διά τήν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν» (Ἐφεσ. 4, 17-18)Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Μέ τή Χάρη τοῦ Πανάγαθου καί Ἐλεήμονος Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀξιωνόμαστε νά εὑρισκόμαστε στήν πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους 2024. Ἡ εἴσοδός μας σέ κάθε νέο ἔτος ἀποτελεῖ ἕναν ἀκόμα σταθμό στό ὅλο δρομολόγιο τῆς ζωῆς μας, ἡ ὁποία δόθηκε στόν καθένα μας ὡς ἕνα θεῖο δῶρο πρός ἀξιοποίηση. Γιά τόν πιστό Χριστιανό ὁ τελικός καί ἀνώτατος σκοπός τῆς ζωῆς εἶναι νά φθάσει στόν κατά φύση προορισμό του, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν μόνιμο κατά χάρη ἁγιασμό του. Εἶναι ἁπολύτως βέβαιο ὅτι κάποια στιγμή ὅλοι μας θά κληθοῦμε νά λογοδοτήσουμε στόν Δωρεοδότη Θεό γιά τά πεπραγμένα τῆς ζωῆς μας. Ἑπομένως, καλούμαστε ὅλοι νά χρησιμοποιοῦμε ἐπωφελῶς τόν παρόντα χρόνο πού ἔχουμε στή διάθεσή μας, προετοιμαζόμενοι καταλλήλως γιά τήν ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ὥστε αὐτή νά μήν μας βρεῖ πνευματικῶς ἀπροετοίμαστους, «ὡς κλέπτης ἐν νυκτί».

Ἡ συναίσθηση τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο καί τῆς παρουσίας Του στήν προσωπική μας πορεία μεταμορφώνει τήν καθημερινή μας ζωή δίνοντας αἰσιόδοξο τόνο στό νέο ἔτος.

Ὑποδεχόμαστε τό νέο ἔτος μέ ἀνάμεικτα αἰσθήματα. Ἐλπίδες γιά ἐπούλωση τῶν πληγῶν πού μᾶς ἄφησε ὁ παλιός χρόνος ἀλλά καί κάποιον ἐνδιάθετο φόβο γιά ὅσα ἀπειλητικά διαφαίνονται ὅτι ἔρχονται. Τά τελευταῖα ἔτη ἕνας πολύμορφος φόβος διατρέχει τόν πλανήτη μας. Ἡ ἐποχή μας προσομοιάζει μέ ταραγμένη ἀπό δυνατούς ἀνέμους, θάλασσα καί τεράστια κύματα πού ἀπειλοῦν νά μᾶς καταποντίσουν. Σέ τέτοιες στιγμές ταραχῆς καί ἀγωνίας ἄς ἔχουμε ὡς σύμβουλό μας τόν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ἀπό τόν τόπο τῆς ἄδικης ἐξορίας του γράφει στά πνευματικά του τέκνα: «Δέν ἀπογοητεύομαι σκεπτόμενος τόν κυβερνήτη αὐτοῦ τοῦ σύμπαντος, ὁ ὁποῖος δέν κατανικᾶ τήν τρικυμία μέ τήν τέχνη, ἀλλά διαλύει τήν ταραχή μ’ἕνα νεῦμα. Μήν ἀπελπίζεσθε, ἕνα εἶναι τό φοβερό, ἕνας ὁ πειρασμός, ἡ ἁμαρτία μόνον. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι μύθος. Ὅποια κι’ἄν εἶναι αὐτά, εἶναι πράγματι πρόσκαιρα καί φθαρτά, συμβαίνουν στό φθαρτό σῶμα καί δέν παραβλάπτουν τήν ψυχή»(Πρός Ὀλυμπιάδα ἐπιστ. 7, ΕΠΕ 37, 366). 

Στήν ἀρχή τοῦ νέου ἔτους ἄς εἴμαστε σέ πνευματική ἐγρήγορση γιά τά ἐπερχόμενα. Μέσα μας ἄς κρατήσουμε μόνον τόν φόβο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ἄλλους φόβους. Ἄς φροντίσουμε νά προσαρμόσουμε τή ζωή μας στό θέλημα τοῦ Θεοῦ ζῶντας συμφώνως πρός τίς ἐντολές Του. Ὁ ἀποξενωμένος ἀπό τή ζωή τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος μαραίνεται καί πεθαίνει, ὅπως ἕνα μέλος τοῦ σώματος πού ἀποκόπτεται ἀπό αὐτό. Ἔτσι εἶναι οἱ σύγχρονοι εἰδωλολάτρες, οἱ ἄθεοι καί οἱ κατ’ὄνομα μόνον χριστιανοί. Ἐμεῖς καλούμαστε πρωτίστως νά ἀσφαλίσουμε τήν ψυχή μας ὡς τόν πολυτιμότερο θησαυρό. Ὁ πιστός γνωρίζει ὅτι πίσω καί πάνω ἀπό τόν χρόνο ἀγρυπνεῖ ὁ ἄχρονος Θεός «..ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος». (Πρ. 1, 7).

Ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ ὁ κόσμος ἔχει νόημα καί σκοπό. Ποτέ ὁ Θεός δέν τόν ἐγκαταλείπει, ἀλλά στέλνει πάντοτε Ἁγίους πού μᾶς στηρίζουν, μᾶς ἐνισχύουν καί μᾶς παρηγοροῦν, καλώντας μας σέ πνευματική ἐγρήγορση καί ἀντίσταση στό πολύμορφο κακό. Ὁ Θεός ἐξαφανίζει τά σχέδια καί τά ἔργα τοῦ διαβόλου καί τῶν ὑπηρετῶν του. «Μείζων ἐστί ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ». Γι’αὐτό, «ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διά τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς» (Ρωμ. 8, 37). Ὁ Χριστός ἐνίκησε τό κακό καί τόν θάνατο. Ἡ πίστη σ’Αὐτόν νικᾶ τόν κόσμο. «Αὕτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον ἡ πίστις ἡμῶν» (Α΄Ἰω. 5,4).

Ἡ στάση μας ἀπέναντι στόν χρόνο ἄς ἐκδηλώνεται ὡς προσευχή καί ὡς εὐχαριστία, συμφώνως πρός τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν:«..Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε ἐν παντί εὐχαριστεῖτε..» (Α΄Θεσ. 5, 17). 

Ἄς ἀτενίσουμε μέ τήν προοπτική τῆς αἰωνιότητος τό νέο σωτήριο ἔτος 2024. Πιστεύουμε καί ὁμολογοῦμε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι «ὁ Ἐρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ», τό πλήρωμα τοῦ χρόνου. Ὁ Χριστός ὁ Ὁποῖος εἶναι «χθές καί σήμερον καί εἰς τούς αἰῶνας ὁ Αὐτός», γεμίζει μέ τήν παρουσία του τίς διαστάσεις τοῦ χρόνου μας. Νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός ἔχει τόν τελευταῖο λόγο στήν προσωπική μας ζωή καί τήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Ἄς Τόν εὐχαριστήσουμε ὅλοι γιά τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς πού μᾶς χαρίζει, ζῶντας ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ, ἐπικαλούμενοι τό μέγα ἔλεός Του.
 
Χρόνια Πολλά καί ἐν παντί παρά 
τοῦ δι’ ἡμᾶς Νηπιάσαντος Κυρίου εὐλογημένα!

Εὐλογημένον καί Σωτήριον τό Νέον Ἔτος 2024!


Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ΠλάτωνΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας