(Ανακοίνωση) Περιφορά Δίσκου υπέρ Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος