(Φωτογραφικό Υλικό) Εγκαίνια Ερευνητικού Ινστιτούτου

Photo Gallery

Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ερευνητικού Ινστιτούτου δια την Νόσον του γήρατος στην περιοχή του Ηρακλείου στον Λαγκαδά.