(Φωτογραφικό Υλικό) Εγκαίνια Βιολογικού Καθαρισμού

Photo Gallery

Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Συστήματος Βιολογικού Καθαρισμού της πόλεως του Λαγκαδά της λίμνης Κορώνιας.