(Ανακοίνωση) Πρόσκλησης εκδηλώσεως ενδιαφέροντος δια την εκποίησιν διαμερίσματος

Πρόσκλησης εκδηλώσεως ενδιαφέροντος δια την εκποίησιν διαμερίσματος επί της οδού Δωδώνης 3, Τ.Κ. 55438 εις την Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΣΥΚΕΩΝ.