(ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Ενημέρωσις περί της λήψεως μέτρων δια την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού COVID-19
Πατήστε στους συνδέσμους για να κατεβάσετε τις σελίδες της Ποιμαντορικής Εγκυκλίου :