( Ανακοίνωση) Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

Εἰς ἀπάντησιν δημοσιευμάτων εἰς τά ἡλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. ἐξ ἀφορμῆς τῆς μεταβάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου εἰς Κίεβον Οὐκρανίας, ανακοινοῦμεν τά κάτωθι:

α) Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, παρέστῃ ἰδιωτικῶς εἰς τάς ἑορτίους ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, μέ τήν Ἀκαδημαϊκήν του ἰδιότητα ὡς Καθηγητῆς τῆς Θεολογικής Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Οὔζγκοροντ τῆς Δυτικῆς Οὐκρανίας.

β) Δέν παρέστῃ μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, ἐπί τοῦ ζητήματος τούτου τῆς ἀναγνωρίσεως δέν ἔχει εἰσετί ἀποφανθῇ Συνοδικῶς.   
 
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
 
 
 
   

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας