(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) Πανηγύρεως του Ιστουρικού Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου - Καβαλλαρίου