(Πρόγραμμα) ΕΟΡΤΙΟΙ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΧΟΡΕΙΑΙ"

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἱερᾶς μνήμης τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης τῆς Ὀσσαίας θά διεξαχθοῦν κατά τό διήμερο 27-28 Φεβρουαρίου 2016, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης καί τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν και Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν «Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος», ἑόρτιοι λατρευτικαί ἐκδηλώσεις καί Θεολογική Ἡμερίς μέ θέμα: «Νεομαρτύρων Χορεῖαι».

Παρακαλοῦμεν, ὅπως μετάσχητε εἰς τάς ἑορτίους ἐκδηλώσεις κατά τό ἐπισυναπτόμενον πρόγραμμα.