ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣAρ. Πρωτ. 30

Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Παρασκευής Λαγκαδά προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό προϋπολογιζὸμενης δαπὰνης 25.000,00€ (μαζὶ με τον Φ.Π.Α ) για την προμήθεια προϊόντων διατροφής για το ὲργο «Ενίσχυση των υλοποιούμενων από τις ενορίες, εκκλησιαστικά ιδρύματα και άλλους εκκλησιαστικούς φορείς της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδὰ ,Λητὴς και Ρεντὶνης προγραμμάτων σίτισης αστέγων και ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης». στο πλαίσιο της υλοποίησης χρηματοδότησης προγράμματος σίτισης μεταξύ των :  1. 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ , ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

3. ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα την 27η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00.

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις 31-12-2015.

Ο διαγωνισμός και η κατακύρωση του μειοδότη θα διεξαχθεί στις 27/11/2015, ημέρα Παρασκευὴ και ώρα 10:00 π. μ. στα Γραφεία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίας Παρασκευής Λαγκαδά, 572 00 Λαγκαδάς, ενώπιον Επιτροπής.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Ιερού Μητροπολιτκού Ναού Αγίας Παρασκευής Λαγκαδά, ώρες 10:00 - 13:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 23940 22234 (αρμόδιος π. Αναστάσιος Παρούτογλου) και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως www.imlagada.gr.Πατήστε στον σύνδεσμο δίπλα για να διαβάσετε όλη την προκήρυξη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 11/11/2015Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΩΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας