(04.10.2015) Επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εις την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης

Mέ τήν εὐκαιρίαν τῆς εὐλογητῆς ἐπισκέψεως τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, τήν Κυριακήν, 4ην τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου 2015 εἰς τήν κατά Λαγκαδᾶν Ἐκκλησίαν, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης σᾶς ἀνακοινώνει τό πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων πού πρόκειται νά λάβουν χώρα κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ
τῆς Α.Θ.Π. τοῦ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
εἰς τήν ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ


4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015


Κυριακή, 04. 10. 2015

07:45:
- Πατριαρχική χοροστασία ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς-Λαγκαδᾶ.

12:00:
- Τελετή Θυρανοιξίων Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου ἐν Ἡρακλείῳ Λαγκαδᾶ.

12:45:
- Ἀναχώρησις καί μετάβασις εἰς Λητήν.

13:00:
- Ἐγκαίνια Αἰθούσης Πολλαπῶν Ἐκδηλώσεων Ἁγίων Ἀκακίου καί Δαμασκηνοῦ, Ἐπισκόπων Λητῆς καί Ρεντίνης, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου-Λητῆς.

13:30:
- Τελετή Καθαγιασμοῦ καί εὐλογίας ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς-Λητῆς, Ἐπισκοπείου καί ἄλσους.