(31.12.2014) Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας εις την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ


Ἐπί τῇ εἰσόδῳ τοῦ Νέου Ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, σᾶς προσκαλοῦμεν, μέ ἰδιαιτέραν χαράν, ὅπως παραστῆτε εἰς τήν τελετήν τῆς κοπῆς τῆς Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, ἡ ὁποία θά λάβῃ χώραν εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον, παρουσίᾳ τοῦ Κλήρου καί τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, τήν Τετάρτην 31 Δεκεμβρίου 2014 καί ὥρα 12:00.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐχῶν
† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης