(Πρόσκλησις-Πρόγραμμα) Ἱερά Πανήγυρις του Ι.Παρεκκλησίου Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου-ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Τό Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ με αἰσθήματα ἀγάπης καί ἐκτιμήσεως σᾶς προσκαλεῖ νά προσέλθετε συνεορταστής στήν Ἱεράν Πανήγυριν τοῦ Ναοῦ μας πού τελεῖται στις 7-8 Μαϊου. Οἱ ἑορταστικές ἑκδηλώσεις θά διεξαχθοῦν σύμφωνα μέ τό παρακείμενον πρόγραμμα.

ΕΟΡΤΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

7 ΜΑΙΟΥ - 6.30μ.μ.

Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ΄ ἀρτοκλασίας. Ἐν συνεχεία Λιτάνευσις Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἅγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

8 ΜΑΙΟΥ - 7.30π.μ.

Ὄρθρος καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.