ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ
ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥΦέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν ὅτι το Σάββατον 7 Ἀπριλίου ε.ἔ. πανηγυρίζει τό Ἱερόν Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Λαζάρου πού εὐρίσκεται εἰς τόν Εὐαγγελισμόν Λαγκαδᾶ.

Τό πρόγραμμα τῆς πανηγύρεως ἔχει ὡς ἀκολούθως:


Παρασκευήν 6 Ἀπριλίου.


Ὥρα 18:00 μ.μ. : Ὑποδοχή Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου καί Δικαίου Λαζάρου ὑπό τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου καί έν συνεχεία Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός.

Τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγίου Λαζάρου θά κομισθοῦν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Πέντε Βρύσεων Λαγκαδᾶ καί θά ἐκτεθοῦν πρός προσκύνησιν δι΄εὐλογίαν καί ἁγιασμόν τῶν πιστῶν.

Ὥρα 19:30 μ.μ.: Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν θαυματουργῶν καί χαριτοβρύτων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Λαζάρου.


Σάββατον 7 Ἀπριλίου.

Ὥρα 7.30 π.μ.: Ὄρθρος καί Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου.


Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας