Επίσκεψη του Συλλόγου του Παιδικού Χωριού ΣΟΣ, Φιλύρου