Αγιασμός επί τη ενάρξει των συνάξεων των Κυριών του Λαγκαδά