Ιερά Παράκλησις εις τον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου - Εξαμηλίου