Θεμελἰωση νέου Ιερού Ναού προς τιμήν του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά