Επίδωση των πιστοποιητικών παρακολούθησις του Σεμιναρίου των Νευροεπιστημών