Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως και της Συμβολικής πορείας μετά του Σταυρού