Μ. Παρασκευή, περιφορά του Επιταφίου στα κοιμητήρια του Λαγκαδά