Ολοκληρώθηκε το έβδομο μάθημα του κύκλου των επιμορφωτικών σεμιναρίων