Αναχώρηση της Τιμίας Κάρας του Αγίου Νικολάου του Πλανά