Ολοκληρώθηκε το έκτο μάθημα του κύκλου των επιμορφωτικών σεμιναρίων