Τελετή παραδόσεως - παραλαβής Διοίκησεως της 34ης Ταξιαρχίας