Ολοκληρώθηκε το πέμπτο μάθημα του κύκλου των επιμορφωτικών σεμιναρίων