Ολοκληρώθηκε το τέταρτο μάθημα του κύκλου των επιμορφωτικών σεμιναρίων