Η υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος