Δοξολογία επί τη ευκαιρία της επετείου Ιδρύσεως του Στρατοπέδου 194 MLRS