Εόρτιες εκδηλώσεις στο Ιερόν Παρεκκλήσιον της Αγ. Άννης