Μεγάλη Παρασκευή, Ακολουθία του Επιταφίου στα Κοιμήρια