Δ' Στάση Χαιρετισμών στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου, Σοχού