Γ' Στάση Χαιρετισμών στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, Λαγυνών