Κουρά Νέου Μοναχού στην Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος