(29.02.2012) Εσπερινή Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων