Αγιασμός των εγκαινίων του Χριστουγεννιάτικου Χωριού «Αγγέλων Πόλις»